https://www.tallinn.ee/et/haridus/gumnaasiumisse-astumine

Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord

Taotlus 10.-12.klassi sisseastumiseks