Alates 18.05.2020 on Lasnamäe Gümnaasium avatud tööpäevadel kell 9.00 – 16.00.

Kool on külastamiseks suletud nii õpetajatele  kui ka õpilastele.

Õpetajad viibivad ainult määratud kabinetis, kus toimub nende tööruumide koristus.

Õpilastel on lubatud kooli külastada ainult  eelneval kokkuleppel õpetaja, õppealajuhataja või sekretäriga (konkreetne päev, täpne aeg).

Sekretäri külastamise kord:

 1.  1. klassi registreeritavate laste dokumentide vastuvõtt:
  • Võimalusel saata taotlus (digitaalselt allkirjastatud) ja dokumendid elektrooniliselt e-posti aadressile: lasgy@lasgy.tln.edu.ee.
  • Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 208.
  • Esitada tuleb järgmised dokumendid: 
   1. taotlus (vt https://www.lasgy.tln.edu.ee/avaleht/avaldused/);
   2. lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
   3. lapse sünnitunnistuse koopia;
   4. lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia; 
   5. koolivalmiduskaart;
   6. tervisekaart; 
   7. digitaalne dokumendifoto (suurus 800*600px) ja isikukood õpilaspileti jaoks e-posti aadressil opilaspilet@lasgy.tln.edu.ee.
 1. Taotluste esitamine eelkooli rühma:
  • Registreerimine telefoni teel
 2. Teiste küsimuste korral:
 3. Palve: võimalusel vältida kooli külastamist ning lahendada küsimusi telefoni või e-posti teel.

Õpilase kooli külastamise kord (õpetaja/ juhtkonna külastamine)

 1. Õpilane lepib õpetajaga kokku ( nii kuupäevas kui ka ajas), millal kooli külastada.
 2. Õpilane peab õpetajalt saama kinnituse, et antud päeval ja ajal viibib õpetaja kokkulepitud kabinetis.
 3. Kui õpilane tuleb kooli, peab ta korrapidaja juures end kirja panema ning kohtumise lõppedes märkida, et ta on koolist lahkunud.
 4. Koolis viibides peab järgima kõiki Terviseameti  poolt kehtestatud nõudeid.
 5. Tingimata on vaja nii garderoobist kui ka klassist  ära viia oma isiklikud asjad!
 6. Viivitamatult lahkuda koolist, kui kohtumine õpetajaga on lõppenud.
 

С 18.05.2020 Ласнамяэская гимназия открыта по рабочим дням с 9.00 до 16.00.

Школа закрыта для свободного посещения как ученикам, так и учителям. 

Учителя не находятся на своем рабочем месте в школе постоянно. Ученикам разрешается приходить в школу только в заранее согласованное с учителем, завучем или секретарем время. 

Порядок записи к секретарю:

 1. Приём документов будущих первоклассников
  • Для подачи ходатайства и необходимых документов в школе, пожалуйста, предварительно забронируйте время, заполнив форму регистрации. https://forms.gle/W2V9nRFWcSy2cQE19
  • При возможности просим отправить ходатайство (дигитально подписанное) и документы в электронном виде на адрес электронной почты lasgy@lasgy.tln.edu.ee .
  • Приём документов будет проходить в кабинете 208.
  • Просим представить следующие документы: 
   1. 1) ходатайство (см. https://www.lasgy.tln.edu.ee/avaleht/avaldused/ );
   2. 2) копию документа, подтверждающего личность ребенка;
   3. 3) копию свидетельства о рождении ребенка;
   4. 4) копию документа, подтверждающего личность родителя; 
   5. 5) карту готовности к школе, выданную детским садом;
   6. 4) карту здоровья ребенка (если карта еще не оформлена, можно принести позже); 
   7. 5) для ученического билета отправить дигитальную фотографию 800*600px и личный код (isikukood) по э-почте opilaspilet@lasgy.tln.edu.ee  . В названии файла укажите имя и фамилию ребенка.
 2. Сдача заявлений в подготовительную группу:
  • Запись по телефону
 3. По другим вопросам:
 4. Просьба: если есть возможность, то избежать прихода в школу и решить вопрос по телефону или эл.почте.

Порядок посещения учеником учителя (или администрации) в школе:

 1. Договориться по эл.почте или телефону с учителей о дате и времени.
 2. Получить подтверждение от учителя, что в оговоренный день и время учитель будет в кабинете.
 3. По приходу в школу записаться на вахте у дежурного и при выходе из школы отметить, что ушел/ушла.
 4. В школе следовать правилам и предписаниям департамента здоровья, не ходить по школе без необходимости.
 5. Обязательно нужно забрать свои личные вещи из гардероба и классов!
 6. После окончания встречи с учителем, незамедлительно покинуть школьную территорию.