Tähelepanu!

Teiste koolide õpilaste eelnev registreerimine sisseastumiseks 10. klassi toimub 23.04- 12.06.2020. Eelregistreerimine on kohustuslik.

REGISTREERIMINE TESTIMISELE JA VESTLUSELE 10.KLASSI SISSEASTUJATELE ON LÕPPENUD!

Kõik tingimused võib leida Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu korrast Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord.

 

 

Внимание!

Предварительная регистрация для поступления в 10 класс учащихся других школ производится с 23.04 по 12.06.2020

Предварительная регистрация обязательна. 

РЕГИСТРАЦИИ НА ТЕСТИРОВАНИЕ И БЕСЕДЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 10 КЛАСС ЗАВЕРШЕНА!

Подробная информация о поступлении в Ляснамяэскую гимназию можно найти в порядке приёма в гимназию (Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord.)