Lugupeetud õpilased ja vanemad!
1. 19.10 — 25.10 toimub I koolivaheaeg.
2. 27.11 on I trimestri lõpp, hinnete väljapanek.
3. Ühepäevasele distantsõppele (iseseisva õppimise päev) minnakse järgmiselt:
26.10- 9. klassid
27.10- 8. klassid
28.10- 7. klassid
29.10- 6. klassid
30.10- 5. klassid
Kui klass läheb distantõppele üheks päevaks, online-tunde ei viida läbi.
4. Nädalasele distantsõppele minnakse järgmiselt:
2. 11- 6.11- 8.-9. klassid
9.11- 13.11- 7. ja 10.-12. klassid
16.11- 20.11- 5.- 6. klassid

Lugupidamisega
kooli juhtkond.

Уважаемые родители и ученики!
1. 19.10 — 25.10 состоятся школьные каникулы.
2. 27.11 — окончание первого триместра, выставление итоговых оценок.
3. На однодневное дистантное обучение уходят следующие учащиеся:
26.10- 9. классы
27.10- 8. классы
28.10- 7. классы
29.10- 6. классы
30.10- 5. классы
Ученики всех малых классов (V-klassid) учатся в школе, не уходят на дистантное обучение.

4. На недельное дистантное обучение уходят следующие учащиеся:
2. 11- 6.11- 8.-9. классы
9.11- 13.11- 7. и 10.-12. классы
16.11- 20.11- 5.- 6. классы
Ученики всех малых классов (V-klassid) учатся в школе, не уходят на дистантное обучение.

С уважением,
администрация школы.