Isadepäev 2020.1.b klass. Klassijuhataja Margarita Ustimenko. 

Isadepäev 2020. 2.b klass. Klassijuhataja Margarita Korotkova ja tööõpetuse õpetaja Margarita Ustimenko.