30.novembrist kuni 18.detsembrini toimub trimestri negatiivsete hinnete parandamine. Tuletame meelde, et lähtuvalt kooli kodukorrast õpilane on kohustatud parandama negatiivseid hindeid. 
Lugupidamisega

kooli juhtkond.

 

30 ноября — 18 декабря — период исправления негативных триместровых оценок. Напоминаем, что следуя школьному распорядку, учащийся обязан исправлять негативные оценки. 

С уважением,

Администрация школы.