22.jaanuaril on poolaasta lõpp ja koondhinnete väljapanek. Poolaasta hinnete parandamise aeg on 25.01 — 15.02.2021. 


22 января — окончание первого полугодие и выставление итоговых оценок. Период исправления полугодовых оценок 25.01 — 15.02.2021