Tähelepanu!

  • Peale koolivaheaega 1.11 -5.11.21 kõikides koolides on distantsõppel (e-õppel) 4.-8. klassi õpilased, va. HEV lapsed ja HEV koolid.
  • Distantsõppe ajal jagavad koolid soovijatel nädalasi toidupakke.
  • Kõikides munitsipaalhuvikoolides ja koolide huviringides korraldatakse 10-14 aastaste laste huvitegevust distantsõppe vormis.
  • Tunniplaan nendes klassides muutub. Sellega saab tutvuda tunniplaani rubriigis.
  • Kogu info õppetöö korralduse kohta on leitav e-koolist, küsimuste korral palume pöörduda klassijuhatajate poole.

 Внимание!

  • После каникул на дистанционное обучение с 1 по 5 ноября переходят ученики с 4 по 8 классы (за исключением малых классов).
  • Во время дистанционного обучения желающим будут выдаваться продуктовые пакеты. О времени выдачи будет сообщено заранее. Ещё раз уточняем, что продуктовые пакеты выдаются только учащимся, находящимся на дистанционном обучении.
  • Во всех муниципальных школах по интересам и в кружках по интересам в школах, для детей 10-14 лет организуется также дистанционное обучение.
  • Расписание в этих классах изменится. C обновленным расписанием можно ознакомиться в рубрике TUNNIPLAAN.
  • Всю информация об организации учебного процесса находится в e-kool, с вопросами можно обращаться к классным руководителям.