12. novembril toimus õppepäev, millest võtsid osa ja ka korraldasid meie kooli õpetajad. Kolleegid olid inspireeritud hiljuti läbitud kursustest ning soovisid kasulikku infot teistega jagada. 
Õpetajad jagasid teadmisi keelekümblusalastelt kursustelt, populaarne oli ka digipädevusega seotud töötuba. Samuti toimus õnne töötuba ja töötoad, kus  näidati ja prooviti aktiivõppe-ja mängulisi meetodeid. 
Õpetajaid inspireerisid  ka liikumisminutid, kus õpetajad said liikuda, tantsida, oma osavust näidata.
Tagasiside oli positiivne ning kasulik.