Kallis koolipere!
Kurbusega teatame, et meie seast on lahkunud meie kallis kolleeg, särav ja imeline inimene, 40 aastat Lasnamäe Gümnaasiumis õppealajuhatajana töötanud Tamara Šutova.
Avaldame lähedastele siirast kaastunnet seoses Tamara Šutova lahkumisega meie seast.


Дорогая школьная семья!
С прискорбием сообщаем Вам, что 28 января ушла из жизни наша глубокоуважаемая, любимая и дорогая Тамара Викторовна Шутова. Она 40 лет была завучем Ласнамяэской гимназии с момента открытия нашей школы и внесла большой вклад в её развитие. Последние несколько лет Тамара Викторовна работала у нас учителем эстонского языка в начальных классах.
Ласнамяэская гимназия выражает глубокие соболезнования семье Тамары Викторовны и скорбим всем сердцем этой утрате.