Arvutiõpetuse tundides 4.klasside õpilased õpivad mitte ainult töötama arvutiga, vaid ka avavad oma loomingulise potentsiaali ja uurivad internetiressursside võimalusi.
Eelmise nädala tunnid olid pühendatud Emakeelepäevale Eestis. Õpilased tegid elavad postkaardid ja õnnitlesid koolipere selle tähtpäevaga! Mõned töödest on esitatud videos. 
Õpetajad: A.Wille, J.Tšežina

На уроках информатики ученики 4 класса учатся не только работать с компьютером, но и раскрывают свой творческий потенциал и изучают возможности интернет-ресурсов.
Прошлая неделя занятий была посвящена Дню Родного Языка в Эстонии. Ученики сделали живые открытки и поздравили школьную семью с этим праздником! Некоторые из работ представлены в видео. 
Учителя: А.Вилле, Е.Чежина.