Tähelepanu!
Teiste koolide õpilaste eelnev registreerimine sisseastumiseks 10. klassi toimub 04.04-10.06.2022. Eelregistreerimine on kohustuslik.
Kõik tingimused võib leida Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu korrast. (Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord)
Registreerida saate siin.
 
Внимание!
Предварительная регистрация для поступления в 10 класс учащихся других школ производится с 4.04 по 10.06.20202.
Предварительная регистрация обязательна. 
Подробная информация о поступлении в Ласнамяэскую гимназию можно найти в порядке приёма в гимназию. (Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord)
Зарегистрироваться можно здесь.