Tähelepanu!
Teiste koolide õpilaste eelnev registreerimine sisseastumiseks 5 — 9 keelekümblusklassi toimub 10.-15.06.2022.
Eelregistreerimine on kohustuslik.
Kõik tingimused võib leida Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu korrast. (Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord)
Registreerida saate siin.

Внимание!
Предварительная регистрация для поступления во 5 — 9 классы погружения учащихся других школ производится с 10 по 15.06.20202.
Предварительная регистрация обязательна.
Подробная информация о поступлении в Ласнамяэскую гимназию можно найти в порядке приёма в гимназию. (Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord)
Зарегистрироваться можно здесь.