Tähelepanu!
Teiste koolide õpilaste eelnev registreerimine sisseastumiseks 2.- 12. klassi toimub 22.08 — 23.08.2022. Eelregistreerimine on kohustuslik. Vestluse toimub 24.08. 2022, kab 243 kl 10.00-12.00. Täpsem info kohapeal.
Kõik tingimused võib leida Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu korrast. (Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord)
Registreerida saate siin.


Внимание!
Предварительная регистрация для поступления в 2-12 класс учащихся других школ производится с 22.08 по 23.08.2022.
Предварительная регистрация обязательна. Собеседование состоится 24.08.2022 в 10.00, каб 243. Более точная информация на месте.
Подробная информация о поступлении в Ласнамяэскую гимназию можно найти в порядке приёма в гимназию. (Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord)
Зарегистрироваться можно здесь.