Loodusviktoriin on Lasnamäe Gümnaasiumis traditsiooniks juba üle kümne aasta.Viktoriini algatajateks ja eestvedajaks on algklasside õpetajad.
Viktoriinist võttis osa 36 õpilast järgmistest koolidest: Lasnamäe Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Maardu Põhikool, Edu Valem Erakool, Tallinna Vene Gümnaasium, Tallinna Läänemere Gümnaasium.

Viktoriini ülesanded olid koostatud kahes keeles ja erinevatel teemadel: “taimed”, “seened”, “loomad”, “linnud” ja “loodushoid”. Ülesandeid esitati nii suuliselt kui ka kirjalikult ning lahendati interaktiivseid ülesandeid.

Tervitussõnadega esines Lasnamäe Linnaosavanem Julianna Jurtšenko ja Lasnamäe Gümnaasiumi õppealajuhataja Anna Filipia.
Viktoriini võitja oli erinevatest koolidest segameeskond (6 õpilast). Igale võitjale anti auhinnaks huvitav raamat, tunnistus, LG logoga mälupulk ning maiustusi. Teised meeskonnad said tänukirja ja kingituseks maiustusi.

Tänusõnad viktoriini ettevalmistamise ja läbiviimise eest:
Lasnamäe Gümnaasiumi direktor Andrei Kantele,
õppealajuhataja Anna Filipiale,
3-te klasside klassijuhatajatele Valentina Rjabtsevale, Margarita Ustimenkole, Heli Kangurile, Alena Klimashevskajale, Julia Apaljkovale,
kantsleitöötaja Tatjana Kravtšenkole,
majandusalajuhataja Inga Tennisonile,
ja teistele kolleegidele ning Lasnamäe Gümnaasiumi töötajatele, kes aitasid üritust edukalt läbi viial.

 

В Ласнамяэской гимназии  24.11.2022 в 3-их классах состоялась традиционная городская викторина по природоведению «Лесные тайны»!

Проведение викторины по природоведению стало доброй традицией в Ласнамяэской гимназии и проходит каждую осень уже не один десяток лет. Основополагателями этой традиции стали учителя начальной школы.
В этом году в мероприятии приняли участие 36 учеников из следующих школ: Lasnamäe Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Maardu põhikool, Edu Valem Erakool, Tallinna Vene Gümnaasium, Tallinna Läänemere Gümnaasium.

Викторина представляла собой тематические станции с заданиями на двух языках и охватила следующие ведущие темы по природоведению: «царство растений», «царство грибов», «царство животных», «лесная аптека», «экологические ситуации», «сортировка мусора», «metsarikkus», интерактивная игра “kuldvillak”.

С приветственными словами выступили старейшина горуправы Ласнамяэ Юлианна Юрченко и завуч начальной школы Ласнамяэской гимназии Анна Филипиа.

С  хорошим результатом победила смешанная команда из 6 школ.  Победители получили памятные призы: грамоты, книги по природоведению, флешки, а также угощения от школы.  Каждая школа участница также получила памятные подарки: грамоты за участие, сладкие призы и флешки.

Благодарности в подготовке мероприятия 2022 года выражается:
директору Ласнамяэской гимназии Андрею Канте,
Завучу начальной школы Ласнамяэской гимназии Анне Филипиа,
Классным руководителям и организаторам мероприятия Валентине Рябцевой, Маргарите Устименко, Алене Климашевской, Хели Кангур, Юлии Апальковой,
Заместителю директора по хозяйственной части Инге Теннисон,
Делопроизводителю  Ласнамяэской гимназии Татьяне Кравченко,
а также всем работникам гимназии, которые оказали помощь в подготовке мероприятия.