31. märtsist kuni 2. aprillini toimus Lasnamäe Gümnaasiumis projekti Nordplus «School Community Greenhouse» osalejate kohtumine.

Eesti, Läti, Leedu ja Norra õpetajad rääkisid erinevates tingimustes taimede kasvatamise tulemustest, arutasid edaspidiseid koostööplaane, külastasid Tallinna Botaanikaaeda ja Loomaaeda. Kohtumise tulemusena said valmis vajalikud õppe- ja töömaterjalid ja paika pandi järgmine tööetapp.

Meie kool jätkab osalust antud projektis ja juba varsti alustame koos projektis osalevate klassidega taimede istutamist kooli kasvuhoones! — Olga Kolodi, välisprojektide kuraator.

 

С 31.03 по 2.04 прошла встреча участников проекта Nordplus «School Community Greenhouse» в Ласнамяэской гимназии в Эстонии.

Учителя из Литвы, Норвегии, Латвии и Эстонии поделились результатами своих экспериментов выращивания растений в различных условиях, обсудили дальнейшую совместную деятельность, посетили Таллиннский Ботанический Сад и Зоопарк. Кроме того, были разработаны рабочие материалы для проекта и подготовлен следующий этап работы.

Наша школа продолжает свое участие в проекте и уже совсем скоро планирует начать посадочные работы в целевых классах, а также в школьном парнике! — Ольга Колоди, координатор по внешним проектам