“Meie kiiresti muutuvas maailmas, mis on täis tohutut hulka teavet, ei ole lastel enam tänapäeval sageli aega märgata enda ümber teisi inimesi ja nende probleeme. KiVa programm – kiusamisvastane programm – käib koolides ajaga kaasas ja aitab õpilastel märgata üksikasju enda ümber ning mitte neist mööda vaadata. 

Olen 8. klassi klassijuhataja. Minu õpilaste jaoks annavad KiVa tunnid võimaluse oma arvamust avalikult väljendada, analüüsida enda ja teiste tegusid, anda hinnang oma tunnetele ja emotsioonidele. Lapsed arutavad rõõmuga keerukaid teemasid. Diskussioonides osalevad isegi need õpilased, kes tavaliselt eelistavad tundides vaikida. Tihti räägivad lapsed valjusti oma muredest, jagavad negatiivset kogemust kiusamisest, mis juhtus nendega või nende sõpradega. Lapsed mõistavad süstemaatilise kiusamise ja konflikti erinevust, on valmis igasuguse kiusamise lõpetama. Lapsed on muutunud tähelepanelikumaks ümbritseva suhtes. Nad on hakanud sagedamini mõtlema oma sõnade ja tegude tagajärgedele. Lastele meeldivad KiVa tunnid võimaluse tõttu väljenduda kiireloomulistel teemadel. Nelja aasta jooksul on klass mentaalselt kasvanud: lapsed on muutunud vastutustundlikumaks, hoolivaks ja tundlikeks noorteks, kes suudavad mõista, kaasa tunda ja ulatada abikäe neile, kes seda vajavad. Tahaks väga uskuda, et nad suudavad kiusamise peatada enne selle algust, andes tuge inimesele, kes vajab kaitset – ütleb KiVa tiimi liige, inglise keele õpetaja ja 8B klassijuhataja Nadežda Larionova.

 

Опытом использования программы KiVa делится член команды KiVa, она же учитель английского языка и классный руководитель 8Б класса, Надежда Ларионова.

В нашем стремительно меняющемся мире, который наполнен невероятным количеством информации, современным детям зачастую не хватает времени, чтобы замечать вокруг себя других людей и их проблемы. Программа КиВа в школах идет в ногу с развивающимся обществом, а уроки КиВа учат замечать детали вокруг нас и не проходить мимо. 

Я – классный руководитель 8-го класса. Для моих учеников, уроки КиВа – это возможность высказывать своe мнение открыто, анализировать свои и чужие поступки, давать оценку собственным чувствам и эмоциям. Дети с удовольствием рассуждают на, казалось бы, сложные темы. В дискуссиях принимают участие даже те учащиеся, которые обычно на уроках предпочитают молчать. Зачастую ребята озвучивают вслух свои тревоги и переживания, делятся негативным опытом травли, которая происходила с ними или с их друзьями и знакомыми. Они понимают разницу между систематической травлей и конфликтом, готовы пресекать любые проявления травли. Дети стали внимательнее к окружающим. Они стали чаще задумываться о последствиях своих слов и поступков. Они любят уроки Кива за возможность высказаться на наболевшую тему. За 4 года класс повзрослел не только физически: ребята выросли ответственными, заботливыми и чуткими молодыми людьми, которые способны понимать, сочувствовать и протягивать руку помощи нуждающимся. Очень хочется верить в то, что они могут остановить травлю еще до ее начала, просто встав плечом к плечу к человеку, который нуждается в защите.

Автор: Надежда Ларионова