Lasnamäe Gümnaasiumi esindajad O. Kolodi, N. Oleneva, A. Ongemakh, K. Petrov ja kaks 8. klassi õpilast J. Sillaste ja K. Ivanenko osalesid Erasmus+ projektis “European Future – Skills”, mis toimus 24.–28. aprillil Lätis Ventspilsis.

Programmi esimesel päeval, 24. aprillil jõudis meeskond Riiasse, kus toimus vanalinna ekskursioon kõigile programmis osalejatele. Päeva teises pooles teel Ventspilsi ​​toimus teine ekskursioon Läti filmistuudio paviljonides, kus osalejad tutvusid kaasaegse filmitootmise meetoditega, osalesid lühifilmi loomises ning tutvusid dekoratsioonidega, mis olid loodud erinevate filmiprojektide jaoks.

25. aprillil toimus tutvus vastuvõtva kooliga, mille käigus kuulati tervituskontserti. Peale seda toimus ekskursioon Pārventa raamatukokku, kus osalejatele tutvustati traditsioonilisi Läti käsitöid ja elukutseid ning samuti oli võimalus suhelda nende elukutsete esindajatega.


Programmi kolmas päev oli pühendatud ekskursioonidele. Külastati interaktiivset teadus- ja haridusmuuseumi VIZIUM ja üht IT-ettevõttet. Pärast seda külastati kontserdimaja, kus toimus väike tutvumisringkäik.


Neljandal päeval viisid Saksamaa ja Kreeka meeskonnad läbi programmi teemalised töötoad ning pärastlõunal korraldas võõrustaja väljasõidu Kuldigasse, kus toimus väike ekskursioon kohalikus muuseumis ning meeskonnad osalesid temaatilises mängus „Vanalinna tunnused”.


Programmi viimasel päeval toimus spordiüritus, mille järel külastasid projektis osalejad kohalikku IT-ettevõtet TestDevLab, kus tehti väike ekskursioon. Peale seda naasid tiimid kooli, kus osalesid väikesel pidulikul lahkumisüritusel.
 

 

Команда Эстонии в составе 4 представителей педагогического коллектива школы (О. Колоди, Н. Оленева, А. Онгемах) и 2 учеников из 8-ч классов (Я. Силластэ и К. Иваненко) участвовала в проекте «Erasmus+ European Future skills», который проходил с 23 по 29 апреля в Венстпилсе, Латвия.

В первый день официальной программы, 24.04 команда прибыла в Ригу, где для всех участников программы была проведена экскурсия по Старому Городу. Во второй половине дня, по дороге в Венстпилс, состоялась вторая экскурсия в павильонах Латвийской киностудии, где участники ознакомились с современными методами производства кинофильмов, поучаствовали в создании небольшого фильма, а также ознакомились с декорациями, созданными для различных кинопроектов.

Второй день, 25.04 был посвящен знакомству, приветственному концерту принимающей стороны, а также экскурсии в библиотеку, «Parventa», где участники ознакомились с традиционными латвийскими ремеслами и профессиями, а также смогли пообщаться с представителями этих профессий.

Третий день программы, 26.04 был посвящен экскурсиям в научно-образовательный интерактивный музей «VIZIUM», где участникам была проведена экскурсия в одной из IT компаний. После этого участники программы посетили Концертный Зал, где для них был проведен небольшой ознакомительный тур.
В четвертый день, 27.04 команды из Германии и Греции провели мастер-классы по теме программы, а во второй половине дня принимающей стороной была организована поездка в город КУЛЬДИГА, где была проведена небольшая экскурсия в местном музее, а также команды участвовали в тематической игре «Characteristics of the Old City».

В заключительный день официальной программы, 28.04 было проведено спортивное мероприятие, после которого команды посетили местную IT-компанию, «TestDevLab», где была проведена небольшая экскурсия. После этого команды вернулись в школу, где участвовали в небольшой прощальной церемонии.