Kevadisel koolivaheajal 24.-28.04 külastas neljaliikmeline õpetajate grupp Lasnamäe gümnaasiumist projekti «Jätkusuutlik kogukond / jätkusuutlikud koolid» raames imelist Leedu linna Kaunast. See oli teine külastus projekti raames.

Visiidi esimesel päeval külastasid õpetajad  Leedu armastatud ekspresidendi Valdas Adamkuse nimelist kooli («Prezidento Valdo Adamkus gimnazija»), tutvusid kooliga ning külastasid matemaatika tunde viiendas ja seitsmendas klassis. Õpiti tundma selle kooli õppetöö iseärasusi ja meetodeid, mida õpetajad oma tundides kasutavad.

Visiidi teisel päeval osalesid nii kooli teised külalised kui ka meie õpetajad konverentsil «ECO Ideas for Lithuania». Õpilased müüsid erinevaid oma kätega valmistatud ökotooteid ning konverentsi avamist tähistas kooli õpilaste korraldatud liigutav kontsert. Konverentsil esinesid eksperdid erinevatest riikidest, sh Leedust, Lätist, Eestist, Islandilt, Kreekast ja Soomest. Kõik rääkisid öko-trendidest oma koolides. Meie õpetajatel õnnestus külastada ka töötuba, kus sai maitsta erinevaid õpilaste valmistatud kastmeid.

Ülejäänud kolm päeva külastasid õpetajad muusika, bioloogia, geograafia, leedu ja inglise keele jt tunde ning otsisid mh uusi ideid, mida meiegi koolis ellu viia. Kolmanda klassi õpilased näitasid külalistele oma kooli ruumis elavaid pulgaputukaid. See kogemus osutus väga huvitavaks ja ebatavaliseks, kuna see Leedu kool on keskendunud ökoloogiale ning õpetajad püüavad ökoloogia teemat õppetegevussse igati kaasata.

 

На неделе каникул с 24.04-28.04, в рамках проекта «Sustainable Community or Sustainable Schools (SC4SS)» группа из 4 учителей Ласнамяэской гимназии посетила замечательный город Каунас.

Это был второй визит в рамках проекта.

В первый день, 24.04, преподаватели посетили школу “Prezidento Valdo Adamkus gimnazija”, познакомились со школой и побывали на уроках математики в 5-х и 7-х классах, где узнали об особенностях обучения в данной школе и методах, которые используют учителя на своих уроках.

На второй день, 25.04, гости школы, а также наши учителя посетили конференцию “ECO ideas for Lithuania”. Ученики продавали различные ЭКО вещи, сделанные своими руками, а открытие конференции ознменовал потрясающий концерт, организованный учениками школы. Затем, на конференции выступали докладчики из разных стран, таких как Литва, Латвия, Эстония, Исландия, Греция и Финляндия. Все рассказывали об ЭКО трендах в своих школах. Нашим учителям удалось побывать и на воркшопе, где они дегустировали различные соусы, приготовленные учениками.

Оставшиеся 3 дня учителя посещали  уроки музыки, биологии, географии, литовского и английского языка и другие,  также искали новые идеи, которые можно внедрить в нашей школе. Ученики 3-го класса продемонтрировали гостям палочников, живущих в школе в кабинете ребят. Данный опыт оказался весьма интересным и необычным, так как школа “Prezidento Valdo Adamkus gimnazija” сфокусирована на экологии и учителя пробуют включать тему экологии в каждый урок.