Lasnamäe Gümnaasiumi õpetajad J. Merkulova ja A. Tarassenko külastasid 12.11- 17.11 rahvusvahelise projekti Nordplus raames Hans Christian Anderseni kodumaad. Õpetajad tutvusid nädala jooksul Taani haridussüsteemiga, õppisid Micro:bit ja LEGO koodi kirjutama, lõid vanaraua materjalidest tooli mudeli ning kujundasid oma kleepsud. Julia ja Alina andsid tundi inglise keeles Desmos programmis. Õpetajad külastasid saksa keele, ajaloo ja taani keele tundides. Pedagoogid külastasid ka Hans Christian Anderseni majamuuseumi, kus tutvuti tema eluloo ja autori edulooga, teostega, mis on tuntud üle maailma.

 

Учителя Ласнамяэской гимназии Ю.Меркулова и А.Тарасенко с 12.11 по 17.11 посетили родину Ганса Христиана Андерсена в рамках международного проекта Nordplus. В течение недели преподаватели знакомились с датской системой образования, учились писать код для Micro:bit и LEGO, создали модель стула с использованием подручных материалов и дизайн собственных стикеров. Учителя посетили уроки немецкого языка, истории и датского языка. На третий день проекта Юлия и Алина провели урок на английском языке в программе Desmos. Также учителя посетили дом-музей Ганса Христиана Андерсена, где познакомились с его биографией и историей успеха автора, его произведениями, которые известны во всем мире.