Taotlus 1.klassi sisseastumiseks

Taotlus 10.-12.klassi sisseastumiseks

Taotlus 2.-9.klassi sisseastumiseks

Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks

Lõputunnistuse duplikaadi taotlus

Taotlus õpilaspileti duplikaadi saamiseks