Eestikeelsele haridusele üleminek

Eesmärk eestikeelsele õppele üleminekul on pakkuda kõigile Eesti lastele, olenemata emakeelest, võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Kõigi Eesti koolide ja lasteaedade üleviimine eesti keelele on laste ja noorte endi huvides, kuna eestikeelne õppetöö aitab lastel ja noortel lõimuda Eesti kultuuri- ja väärtusruumi, nii et nad ei kaota oma identiteeti, kuid laiendavad oma valikuvõimalusi. Ühtne eestikeelne haridusruum annab kõigile lastele ja noortele paremad võimalused edasi õppimiseks ning meelepärase töö ja tegevuse leidmisel tulevikus. Eestikeelne haridus toetab Eesti riigiidentiteedi kujunemist, suurendab ühiskonna sidusust ning vähendab nii hariduslikku kui ka sotsiaalmajanduslikku segregatsiooni.
 
Loe rohkem Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel link
 

Переход на эстонский язык обучения

Основная цель перехода на эстоноязычное обучение – предоставить всем живущим в Эстонии детям, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке. Для блага детей и молодёжи все эстонские школы и детские сады должны предоставлять образование на эстонском языке. Это помогает детям и молодым людям интегрироваться в культурное и ценностное пространство Эстонии, не теряя при этом своей идентичности, и расширяет их возможности для будущего. Образование на одном языке, в данном случае на эстонском, открывает перед детьми и молодежью больше перспектив для продолжения образования и поиска работы. Такое образование также способствует развитию национальной идентичности, укрепляет социальные связи и снижает разделение на образовательном и социально-экономическом уровнях. 

Читайте подробнее на сайте Министерства образования и науки link

Viimati muudetud  02.02.2024