Riigieksamid 2018/19

Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 23. aprill 2019. a;

Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 23.–25. aprill 2019. a;

Matemaatika (kirjalik eksam) – 24. mai 2019. a;

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik eksam) – 6. mai 2019. a;

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline eksam) –  7.–10. mai; 13. mai 2019. a;

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

Eesti keel teise keelena (kirjalik) — 3. juuni 2019. a.

Eesti keel teise keelena (suuline)  3. – 5. juuni 2019. a.

Matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a.

Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a.

Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

 

Tasemetööde ajad:

3. klassid
Vene keel (kirjalik) — 8. mai 2019. a.

Matemaatika (kirjalik) — 15. mai 2019. a.

4. klassid

Loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassid (elektroonilised)
Eesti keel teise keelena (kirjalik) — 14. mai. 2019. a.

Maatematika (kirjalik) — 21. mai 2019. a.

Vene keeles (vene õppekeelega koolis), kirjalik  — 29. mai 2019. a.

7. klassid

Loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.