Riigieksamid 2017/18

Eesti keel teise keelena (kirjalik eksam) – 17. aprill 2018. a;

Eesti keel teise keelena (suuline eksam) – 17.–19. aprill 2018. a;

Matemaatika (kirjalik eksam) – 25. mai 2018. a;

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik eksam) – 4. mai 2018. a;

Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline eksam) –  7.–11. mai 2018. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

Eesti keel teise keelena (kirjalik) — 1.juuni 2018.a.

Eesti keel teise keelena (suuline)  1. – 5. juuni 2018.a.

Matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018.a.

Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a

Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

Tasemetööde ajad:
3. klassid
Vene keel (kirjalik) — 24. mai 2018.a.

Matemaatika (kirjalik) — 29. mai 2018. a.

6. klassid (elektroonilised)
Eesti keel teise keelena (kirjalik) — 16. mai.2018.a.

Maatematika (kirjalik) — 22. mai 2018.a.

Vene keeles (vene õppekeelega koolis), kirjalik  — 30.mai 2018.a.