Eelregistreerimine kooli ettevalmistusrühmadesse 2024/2025 õppeaastaks algab 1.mail 2024

Registreerimine

Eelkool „Kooliks ettevalmistamine“ 2023/2024

 • Õppetöö algab septembris, viimane õppepäev toimub mai lõpus. Kooli vaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu. Õppetöö on eesti keeles.
 • Õppetöö toimub 2 korda nädalas: esmaspäev ja kolmapäev või teisipäev ja neljapäev. Kuutasu eelkoolis on 65€
 • Kooli ja lastevanemate suhteid reguleerib leping, mis on sõlmitud kooli ja lapsevanema vahel enne õppetöö algust.
 • Lapsevanem toob lapse kooli 10-15 minutit enne õppetöö algust. Lapsel peab kaasas olema vahetusjalatsid. Laps ootab õpetajat õues. Lapsevanemal on õigus saata laps klassiruumini ainult lapse hilinemise juhul. Pärast õppetöö lõppemist lapsevanemad ootavad oma laps õues, kuhu toob neid õpetaja.

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
  2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
  3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a. 

Tallinna munitsipaalkoolide huviringi «Kooliks ettevalmistamine» õppetasu kehtestamise käskkiri

 

Подготовка к школе, сезон 2023/2024

 • Учебная деятельность начинается в начале сентября, последний учебный день в конце мая. Дни школьных каникул и праздничные дни в учебный процесс не входят. Обучение в группах ведётся на эстонском языке.
 • Учебные занятия проводятся два раза в неделю и являются платными, 65 евро в месяц.
 • Отношения между школой и родителем регулируются договором, который заключается между школой и  родителем перед началом обучения.
 • Родители приводят ребенка в школу за 10-15 минут до начала занятий. У ребенка должна быть с собой сменная обувь. Ребенок ожидает учителя у входа в школу. Родитель имеет право проводить ребенка до охранника только в случае опоздания на занятия. После окончания занятий родитель ожидает ребенка у входа, куда его (ребенка) приводит учитель.

Каникулы 2023/2024

 1. 23 октября 2023 г. — 29 октября 2023 г.
 2. 21 декабря 2023 г. — 7 января 2024 г.
 3. 26 февраля 2024 г. — 3 марта 2024 г.
 4. 22 апреля 2024 г. — 28 апреля 2024 г.
 5. 13 июня 2024 г. — 31 августа 2024 г.

 

Tunniplaan/ Расписание

 

Viimati muudeti 01.05.2023