2021/2022

29.10.2021 nr 1-5/3/2021

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

  1. Muudatused kooli kodukorras


 

2020/2021

18.08.2021 nr 1-5/2/2021

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

  1. Klassikomplektide täituvuse normid

23.03.2021 nr 1-5/1/2021

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

  1. Õppetöö organiseerimine eriolukorras
  2. Uuendused koolitöös
  3. 2021/2022. õppeaasta plaanid
  4. Jooksvad küsimused 

08.09.2020 nr 1-5/1/2020

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

  1. Klassikomplektide täituvuse normid
  2. Lasnamäe Gümnaasiumi COVID-19 leviku tõkestamise plaan
  3. Jooksvad küsimused