Kontakt:

Sofja Tkachenko,

s.tkachenko@lasgy.tln.edu.ee

 

Meie koolis toimivad nii tasuta kui ka tasulised huviringid. Täpsemat teavet ja registreerimist leiate vastavast rubriigist “Koolielu” (“Tasuta huviringid” ja “Tasulised huviringid”). Lisaks pakuvad mõned koolivälised organisatsioonid, kes rendivad koolilt ruume, tasulisi huviringe. Rohkem infot nende ringide kohta leiate rubriigist “Teised huviringid”.

Tasuta huviringi saavad registreeruda ainult Lasnamäe Gümnaasiumi õpilased. Tasulisse huviringi on oodatud lapsed nii Lasnamäe Gümnaasiumist kui ka teistest koolidest.


В нашей школе действуют как бесплатные “Tasuta huviringid”, так и платные “Tasulised huviringid” кружки по интересам. Подробности и регистрация в соответствующей рубрике. Также в школе есть платные кружки, которые предлагают организации арендующие у школы помещения. Подробнее об этих кружках можно посмотреть в рубрике “Teised huviringid”

В бесплатный кружок по интересам могут зарегистрироваться только ученики Ласнамяэской гимназии. В платный кружок по интересам могут зарегистрироваться дети как из Ласнамяэской гимназии, так и из любой другой школы.