Наука и Biotech (tunnid algavad 9.10)

Registreerimine Регистрация  

В бесплатный кружок по интересам могут зарегистрироваться только ученики Ласнамяэской гимназии. В платный кружок по интересам могут зарегистрироваться дети как из Ласнамяэской гимназии, так и из любой другой школы.

Tasuta huviringi saavad registreeruda ainult Lasnamäe Gümnaasiumi õpilased. Tasulisse huviringi on oodatud lapsed nii Lasnamäe Gümnaasiumist kui ka teistest koolidest.

1.1. Huviring Imeline Teadus and Biotech 4.-6. klassidele / 12 osalejat

Alustame teaduse õppimist lõbusalt ja huvitavalt, tehes reaalseid teaduslikke katseid!
Programmis on üle 100 põneva eksperimendi koos selgitustega erinevatest teadusvaldkondadest – füüsika, keemia, biotehnoloogia ja mikrobioloogia -, mis avavad teie lapsele teaduslikke nähtusi ja seadusi.
 
Õpetaja: Olga Bragina. Tallinna Tehnikaülikool, loodusteaduste doktor.
Aeg: esmaspäeviti 14:30-16:00 (üks kord 2 nädala jooksul) kab. 318

 

1.2. Huviring “Imeline Teadus and Biotech” 7.-9. klassidele / 12 osalejat (TUNNID ALGAVAD 7.NOVEMBRIL)

See on praktiline kursus, kus lõimuvad füüsika, keemia, mikrobioloogia, meditsiin ja tehnoloogia. Õpime kasutama keemilisi reaktsioone ja füüsikaseadusi, et luua tooteid ja materjale ning katsetada nende kvaliteeti ja koostist. Õpime, kuidas luuakse toiduaineid ja kosmeetikatooteid, kuidas toimivad värvained ja pigmendid, kuidas muutuvad ainete omadused. Õpime, kuidas eraldada kasulikke aineid meid ümbritsevatest looduslikest materjalidest, tutvume erinevate teadusvaldkondade viimaste saavutuste ja suundumustega. Igas tunnis teeme praktilisi katseid ja õpime tegema uurimistööd. Ringi põhjal saab teha ka loovtööd.
 
Õpetaja: Olga Bragina. Tallinna Tehnikaülikool, loodusteaduste doktor.
Aeg: Teisipäev 15:25-16:55, kab. 318.

 


Rus

1.1 Кружок «Удивительная наука и Biotech» для 4-6 классов, 12 участников

Начнем изучать науку весело и интересно, делая настоящие научные эксперименты!
В программе более 100 захватывающих экспериментов с подробными объяснениями из разных областей науки — физики, химии, биотехнологии и микробиологии, которые откроют Вашему ребенку научные явления и законы.

Преподаватель: Oльга Брагина. Таллиннский Технический Университет, доктор наук.
Время: по понедельникам (раз в 2 недели) с 14:30 до 16:00 каб. 318

 

1.2 Кружок «Удивительная Наука и Biotech» для 7-9 классов 12 участников (НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 7 НОЯБРЯ)

Это курс практической науки в котором переплетаются физика, химия, микробиология, медицина и технология. Мы узнаем как при помощи химических реакций и физических законов создавать продукты и материалы, проверить их качество и состав. Узнаем как создаются пищевые продукты, косметика, как работают красители и пигменты, меняются свойства веществ. Научимся добывать полезные вещества из окружающих нас природных материалов, узнаем о новейших достижениях и трендах в разных областях науки. На каждом уроке мы делаем практические эксперименты и учимся вести исследовательскую работу. Также можно сделать на основе кружка творческую работу.

Преподаватель: Oльга Брагина. Таллиннский Технический Университет, доктор наук.
Время: по вторникам (раз в 2 недели) с 15:25 до 16:55