Kallid vanemad!

Intellektuaalse Arengu Keskus “Znaika kool”, aadressil Pae 82 (Lasnamäe Gümnaasium), alustab 1. märtsist laste registreerimist ettevalmistusklassidesse.

Kooliks ettevalmistamine hõlmab järgmisi tunde:
1) eesti keel
2) kirjaoskus
3) matemaatika
4) ümbritsev maailm ja kõne areng
5) psühholoogiline kohanemine kooliga.

Meie tundides saavad lapsed algteadmisi eesti keelest (lugemine, kirjutamine), matemaatikast (eesti keele elementidega), kirjutamisest, lugemisest (emakeeles), õpivad selgelt sõnastama ja väljendama oma mõtteid, arendavad intellektuaalseid võimeid, suhtlemisoskust ja koostööd.
Tunde viivad läbi kogenud õpetajad ja lastepsühholoog.
Õppekava on koostatud eesti õppekeelele ülemineku riiklikku programmi arvestades.

Töötame septembrist maini. Tunnid on tasulised,
kestavad 30 minutit ja toimuvad laupäeviti 9.00-12.10.

Ootame teie lapsi!

Täpsem info telefonidel:
58193344 (tööpäeviti alates 14.30), 55665846.
 

 

Центр интеллектуального развития «Znaika kool», по адресу Паэ 82 (Ласнамяэская гимназия), с 1 марта начинает набор детей в подготовительные классы.

Подготовка к школе включает следующие занятия:

1) эстонский язык,

2)обучение грамоте,

3)математика,

4)окружающий мир и развитие речи,

5)психологическая адаптация к школе.

 

На наших занятиях дети получат начальные знания по эстонскому языку (чтение, письмо), математике (с элементами эст. языка), письму, чтению (на родном языке), научатся чётко формулировать и выражать свои мысли, будут развивать интеллектуальные способности, умения общаться и сотрудничать.

Уроки проводят опытные педагоги и детский психолог.

Программа занятий составлена с учетом государственной программы перехода на эстонский язык обучения.

Время проведения и стоимость

Занимаемся с сентября по май.

Занятия платные, по 30 минут и проходят по субботам с 9:00 до 12:10.

Приводите своих детей к нам заниматься. Мы ждём Вас!

 

Более подробная информация по телефонам:     

58193344 (в раб.дни с 14:30 ), 55665846