Lasnamäe Gümnaasiumis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi.

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. 

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt; 
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste  ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid oranž värvi KiVa-salle;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut — https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/ )

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! 

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed 2023/2024:

 • Anna Reren (tiimijuht) 241 kab – juhtumid (6.-9.klass), küsitlused, kooli esindamine; a.reren@lasgy.tln.edu.ee
 • Anna Borovkova 308 kab – juhtumid (6.-9.klass), abi uutele õpetajatele; a.borovkova@lasgy.tln.edu.ee
 • Lesja Luzina 306 kab – juhtumid (1.-5.klass) ning vajadusel klassijuhatajate nõustamine ; l.luzina@lasgy.tln.edu.ee
 • Aleksandra Vašeta — juhtumid (1.-5.klass), KiVa üritused; a.vaseta@lasgy.tln.edu.ee
 • Svetlana Udras 319 kab — info edastamine kooliperele ja küsitlused; s.udras@lasgy.tln.edu.ee
 • Sofja Tkachenko — meedia ja reklaam; s.tkachenko@lasgy.tln.edu.ee
 • Alina Tarassenko – abi õpetajatele KiVa tundides ja KiVa üritused; a.tarassenko@lasgy.tln.edu.ee
2023/2024 KiVa tegevuskava Lasnamäe Gümnaasiumis

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

  

 

 

 

 

 

 

Arhiiv

Eelmisel aastal KiVa raames tehtud töö eest väljastati Lasnamäe Gümnaasiumile põhitaseme  kvaliteedimärgis, mis tähendab, et Kool kasutab KiVa programmi sihipäraselt ja programmi loojate poolt ettenähtud viisil vähendamaks kiusamist koolis.

 

2020/2021 Kiva tegevuskava Lasnamäe Gümnaasiumis

KiVa programmi kasutamine Lasnamäe Gümnaasiumis

2019/2020 KiVa tegevuskava Lasnamäe Gümnaasiumis

KiVa-kooli raport 2018-19_Lasnamäe Gümnaasium

KiVa gallerii

Oranžide KiVa sallide mõte on korrapidaja-õpetaja ja KiVa tiimi nähtavamaks muutmine. Samuti kannavad neid salle KiVa-klassijuhatajad (1.-9. klassid). Sallid meenutavad nii õpilastele kui ka KiVa kooli personalile endile oma kohustust tagada iga lapse turvalisus, vähendada kiusamise võimalikkust ning tegelda kiusamisjuhtude ja muude probleemsete olukordadega.
 
Основная цель использования оранжевого шарфа KiVa состоит  в том, чтобы быть заметным  и видимым для ученика. Шарфы носят дежурные-учителя KiVa, классные руководители КiVa (1-9 классы), команда KiVa. Шарф KiVa — наш символ сплочения и ответственности. Он  напоминает ученикам и персоналу о том, что обязанность каждого человека — обеспечить безопасность каждого ребенка, уменьшить возможность травли, заниматься случаями травли и другими сложными проблемами.
 

Andrei Kante, Lasnamäe Gümnaasium/Lasnamäe Vene Gümnaasium — direktori eestvedamisel oldi koos meeskonnaga Tallinna Haridusametile heaks koostööpartneriks konverentsi «Märkan ja sekkun» korraldamisel, konverentsi raames jagati inspireerivalt oma kogemusi kiusamise ennetamis- ja sekkumistöö kohta. „Kuu haridusjuht“ on tunnustus, mis võimaldab Tallinna Haridusameti töötajatel märgata ja esitada häid juhte ning silmapaistvaid haridustegusid tunnustamiseks.

 

 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

 

Programm

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

www.kiusamisvaba.ee 

Kiva programmi soovituslik ajakava koolis

Süstemaatiline kiusamine (Eeluuring)

PRÕK läbivad teemad KiVa tundides

https://www.facebook.com/kiusamisvabakool