Kooli kodukord

Kooli kodukord (vene keeles)

Hindamise kord

Hidamise kord (vene keeles)

Arenguvestuluste korraldamise tingimused ja kord

Vastuvõtukord

Lasnamäe Gümnaasiumi pikapäevarühma töökorraldus 2017/18 õ.a.