E-mail: hoolekogu@lasgy.tln.edu.ee

Meie gümnaasiumi hoolekogu kohtumised

Õigusakt «Tallinna munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord»

Õigusakt «Lasnamäe linnaosa munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude koosseisud»