Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. — 15. märtsini 2018.a.

1.A – keelekümblusklass (kõik ained on eesti keeles, rahvatants ja lisandub vene keele ring);

1.B – eesti keele süvaõppega klass (ained kunst, muusika, kehaline kasvatus on eesti keeles ning soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.C – spordikallakuga klass (lisandub kehaline kasvatuse ring ning soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.D – tavaklass (soovi korral lisandub eesti keele ring);

1.E – tavaklass (soovi korral lisandub eesti keele ring).

Soovi korral pakume erinevaid tasuta ja tasulisi ringitunde.

!NB klasside komplekteerimine toimub vestluse alusel. Vestlust viivad läbi kooli logopeed ja psühholoog lapsevanema juuresolekul. Vestlusele registreerimine toimub pärast esimest lastevanemamate üldkoosolekut 23.05.2018.

Lastevanemate koosolekud.

23.05.2018 Kell 18.00 aulas. Üldised küsimused, kooliks vajalikud vahendid, klassijuhatajate tutvustus. Vestlusele registreerimine klasside komplekteerimiseks.

24.05.2018 — 28.06.2018 Vestlused kooli psühholoogi ja logopeediga graafiku alusel.

25.06.2018 klasside nimekirjade avalikustamine.

28.08.2018 Kell 17.30 üldkoosolek aulas. 18.00 koosolekud klassiti.

Koolis on tasuline pikapäevarühm.

Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord.