Olulised tähtajad kooli astumisel18,19,20. aprill eelvestlused gümnaasiumi sisseastujatega (LG 9.klasside õpilastele) 21,22. juuni dokumentide vastuvõtt gümnaasiumi sisseastumiseks kooli kantseleis 9.00 – 16.00.

25.06.2018 kell 10.00 – eesti keele tasemetest ja kell 11.30 matemaatika tasemetest (jätkub ka dokumentide vastuvõtt gümnaasiumi sisseastumiseks kooli kantseleis 10.00 – 16.00).

26.06.2018 kell 10.00 – matemaatika tasemetest  ja kell 11.00 eesti keele tasemetest.

27.06.2018 vastuvõetavate õppijate nimekirja avalikustamine.

21.08.2018 alates kell 10.00 kab.208  – täiendav vastuvõtt 10.- 12. klasssidesse. 

Klasside komplekteerimine toimub augustis.

Lasnamäe Gümnaasiumis on gümnaasiumiastmes tagatud eestikeelne aineõpe 60% ulatuses. Kümnendas klassis vastavalt tunnijaotuskavale õpetatakse kohustuslikke aineid ning kooli poolt määratud valikaineid. 10. klassis on õppijatel võimalik valida mitut võõrkeelt. Lisaks inglise keelele on võimalik õppida saksa, soome, prantsuse ja jaapani keelt. Matemaatika õppimine toimub tasemerühmades.

Üheteistkümnendas ja kaheteistkümnendas klassis on õppijatele tagatud valikuvõimalused valikainete valimisel erinevatest valdkondadest – üldained, loodus-ja täppisained ning sotsiaalained. Toetame õppijate loovust ja ettevõtlikkust ning arvestame eelnevalt läbiräägitud mujal läbitud  EHISesse kantud kursusi.

Lasnamäe Gümnaasiumi vastuvõtu kord.