1. Korruptsiooni ennetamise eest Lasnamäe Gümnaasiumis vastutab õppealajuhataja Anna Filipia.
Anna Filipia, a.filipia@lasgy.tln.edu.ee, (+372) 53989380
4. Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta- kirjuta “Hetkel vastavad teated puuduvad”
5. Veebikoolitused www.korruptsioon.ee