Õppe-kasvatuslikus töös lähtuda õpilaste individuaalsetest eriomadustest ja vajadustest.

Hinnata õpilaste teadmisi ja oskusi, toetades nende õppimist ja individuaalset arengut.

Õppe– ja kasvatustöös lähtuda uuenenud õpikäsitlusest.

Tervislik eluviis – üks õppekasvatustöö prioriteetidest.

Tundide ja klassivälise töö kaudu toetada õpilasi karjääri planeerimisel.

Toetada õpilasi psühholoogilise, logopeedilise ja sotsiaalse teenuse kaudu.