Lasnamäe Gümnaasiumi 2023/2024. õppeaasta prioriteeteesmärgid on järgmised:

  1. Lasnamäe Gümnaasium väärtustab igat koolipere liiget ja toetab iga õppija arengut.
  2. Lasnamäe Gümnaasium on õppijakeskne kool, kus panustatakse koostöisesse õppimisse ja turvalisse ning kaasaegsesse õpikeskkonda.
  3. Ettevalmistuste tegemine eestikeelsele haridusele üleminekuks.
  4. Erinevate keelte ja kultuuride väärtustamine osaledes Eestisisestes ja rahvusvahelistes koostööprojektides.
 

2023/2024. õppeaasta üldtööplaan

2023/2024. õppeaasta üldtööplaan

 

Viimati muudetud 14.11.2023