Lasnamäe Gümnaasiumi pikapäevarühma töökorraldus 2018/2019

 1. Pikapäevarühm on ainult 1.-2. klassi õpilastele, kelle vanemad kirjutasid avaldused hiljemalt 8.septembriks 2018.
 2. Pikapäevarühm töötab tööpäeviti kella 12.00 kuni 17.00, kokku 5 tundi tööpäevas.
 3. Pikapäevarühma töö toimub vastavalt pikapäevarühma päevakorrale.
 4. Riiklikel pühadel, spordi- ja ekskursioonipäevadel ning koolivaheajal pikapäevarühm ei tööta.
 5. Pikapäevarühm on tasuline: 1tund – 1.00 eurot, lõunasöök – 1.50 eurot. Vanematega sõlmitakse leping.
 6. Laps võib lahkuda rühmast ainult vanematega või vanemate loal teiste perekonnaliikmetega.

Vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjale 17.08.2018 nr.HA -4/60 on alates 1.09.18 pikapäevarühma ühe tunni maksumuseks 1,00 eurot

Seletuskiri

Работа группы продлённого дня

 1. Группа продлённого дня формируется из учащихся 1-2 классов на основании заявления родителей, предоставленных до 08.09.18.
 2. Группа работает с 12.00 до 17.00.
 3. Работа группы осуществляется согласно плану работы.
 4. В государственные праздники, во время проведения спортивных и экскурсионных дней, а также на каникулах группа не работает.
 5. Группа платная: 1 час – 1.00 евро, стоимость обеда – 1.50 евро. С родителями заключается письменный договор.
 6. Ребёнка забирает из школы родитель, сообщив воспитателю или по договорённости с родителями, кто-то из членов семьи.