Kehtivad Erasmus+ rahvusvahelised projektid Lasnamäe Gümnaasiumis.

 

Mindfulness and Wellbeing in European Schools (2020 – 2023) 

Liikmesriigid on järgmised: Eesti, Malta, Horvaatia, Itaalia ja Portugal.
Projekt on suunatud selliste materjalide loomisele, mis kergendaks ja vähendaks psühholoogilist koormust õppijatele ja õpetajatele, samuti on eesmärgiks rääkida sellest, kuidas võidelda stressi ja psühholoogilise ebamugavustundega.
Samuti koostöös partneritega püütakse vähendada selliste laste hulka, kellel tekib ebamugavustunne koolis, vähendada põhjuseta puudujate hulka, samuti suunatakse tegevus motivatsiooni  ja akadeemiliste tulemuste tõstmisele õpilaste seas.
Link projektitegevusele https://www.facebook.com/HappyEUschools 

Страны-участники проекта: Эстония, Мальта, Хорватия, Ирландия, Италия и Португалия.

Проект нацелен на создание материалов и наработок о том, как облегчить и уменьшить психологическую нагрузку на школьников и учителей, рассказать о способах борьбы со стрессом, психологическим дискомфортом.

Также, совместно с партнерами, постараться существенно уменьшить количество детей, испытывающих дискомфорт в школе, сократить количество детей, прогуливающих школу, работать над мотивацией и улучшением академических результатов учащихся.

Projekti grupp facebookis 

 

A Cutting-edge Outlook towards Science and PE (2020 – 2023)

Projekt on suunatud tervisliku eluviisi, füüsilise aktiivsuse, inimkeha ehituse ja õige toitumise uurimisele. Projekti raames õpilased mitte ainult ei tutvu keeruliste teemadega, vaid õpivad tundma ka teiste riikide õppimise eripära seoses antud teemaga, viivad läbi erinevaid eksperimente, kohtuvad online-formaadis.

Страны-участники проекта: Испания, Латвия, Дания, Эстония, Англия

Проект посвящен изучению здорового образа жизни, физической активности, строению человеческого тела и правильному питанию. В рамках проекта дети не только изучают сложные темы, но и знакомятся с особенностями обучения в других странах, проводят эксперименты и видео онлайн-встречи. 

Узнать о проекте больше

Фото с мероприятий проекта  

 

European Future – Skills (2020 – 2023)

Projekt on suunatud aitamaks valida õpilastele sobiv elukutse. Projekti käigus tutvuvad õpilased erinevate tegevussfääride ja elukutsetega, samuti saavad teada, missugused iseloomuomadused on vajalikud, et omandada üht või teist elukutset.
Projekti raames kohtuvad õpilased erinevate riikide erinevate  elukutsete esindajatega, viivad läbi intervjuusid huvitavate inimestega ning tutvuvad ka  projektis osalevate riikide kultuuriga. Suurt tähelepanu pööratakse koostööle ja grupisuhete loomisele, samuti oskusele töötada multikultuurses meeskonnas.
 

Страны-участники: Германия, Испания, Португалия, Эстония, Латвия, Греция

Проект нацелен на помощь учащимся в выборе будущей профессии. В рамках проекта ребята не только изучают различные сферы деятельности и специальности, но и узнают какие качества и характеристики необходимы для той или иной профессии. 

В рамках проекта ребята встречаются с представителями различных профессий в разных странах, проводят интервью с интересными людьми и изучают культуру европейских стран. Огромное внимание уделяется процессу тимбилдинга и умению работать в международной мультикультурной команде.

Узнать о проекте больше

Фото с мероприятий проекта

Viimati muudetud 11.09.2023