Tervisedenduse nõukogu koosseis:
  1. Olga Kolodi, õpetaja ja välisprojektide kuraator – tervisedenduse esimees
  2. Natalja Oleneva, sekretär
  3. Aleksandra Ongemakh, õpetaja
  4. Tamara Virtmaa, kooliõde
  5. Anastassia Ptitsõna, õpetaja
Eesmärgid:
  • Tõsta koolipere tervisealast teadlikkust
  • Tutvustada ja propageerida õpilastele kooliväliseid tervisealaseid üritusi ja tegevusi
  • Tegeleda õpilaste väärtuskasvatusega
  • Tervisliku toitumise reklaamimine ja juurutamine
  • Luua turvaline keskkond õppimiseks ja töötamiseks ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste omandamiseks.

Terviseedenduse tegevuskava 2021-2022

Kontakt:

tervisedendus@lasgy.tln.edu.ee