10.aprill, 4.a, õpetajad S.Udras ja A.Tatarintseva loodusõpetuse ja eesti keele lõimitud tund. Väga huvitavad mängud olid tunni jooksul! Õpilased olid väga tublid mälumängus ja kehaosade tundmise mängus. Pildid on siin