Ühtsete ülesannetega matemaatikaolümpiaadi koolivoor toimub üheaegselt kõigis Tallinna koolides
10. jaanuaril 2019. a 7. – 9. klassidele kell 12.00 – 15.00
10. – 12. klassidele kell 12.00 – 16.00

Олимпиада по математике

10 января с 12:00 до 16:00 в Ласнамяэской гимназии (кабинеты 510, 511) пройдёт олимпиада по математике.