21.märtsil toimub Lasnamäe Gümnaasiumis ülelinnaline konverents “MÕK — Me Õpime Keeli”.
Tunde koolis ei toimu.

Seoses sellega toimuvad klassidele järgmised üritused:

 • spordipäev Tondiraba Jäähallis 4.- 8. klassidele ning 10.- 11. klassidele vastavalt graafikule;
 • 1.- 2. klassidel on oma klassiüritused (muuseumitunnid, teatri ja kino külastamine);
 • 3.klassidel toimub ujumine kooli ujulas oma graafiku alusel.
 • Samal ajal toimub koolis:
 • matemaatikat populariseeriv võistlusmäng Känguru 1.- 12. klassidele (nimekirjad olemas) — kl 8.00 — 10.00
 • 12. ja 9. klasside (28 õpilast) inglise keele proovieksam kl 9.00- 12.00.
  Küsimuste tekkimise korral pöörduge klassijuhataja poole.

 

 

21 марта в Ласнамяэской гимназии пройдет городская конференция  “MÕK — Me Õpime Keeli”.
Уроков в школе в этот день нет.

В связи с этим для учащихся школы организованы следующие мероприятия:

 • для 4 — 8 и 10 -11 классов организован спортивный день на спортивной арене Тондираба согласно графику.
 • у 1-2 классов музейные уроки и посещение театра и кино согласно графику;
 • у 3 классов плавание по своему графику;
 • у 1- 12 классов по предварительной регистрации математическая игра Кенгуру с 8.00 до 10.00
 • у всех 12х и 9х (28 человек) — пробный экзамен по английскому языку с 9.00 до 12.00.
 • девятиклассники, не сдающие пробный экзамен по английскому языку, выполняют дистанционные задания дома.
  В случае необходимости за дополнительной информации обращайтесь к классному руководителю.