20.03.2019 võõrustas Lasnamäe Gümnaasium Rootsi delegatsiooni, kuhu kuuluvad direktorid 22-st Stockholmi koolist.

Kohtumisel andis Lasnamäe Gümnaasiumi direktor Andrei Kante külalistele ülevaate koolist , räägiti Eesti kooliõpilaste headest tulemustest PISA testide tegemisel, kaasaegsetest õppemeetoditest ning digivahendite kasutamisest õppetöös. Rootsi koolidirektorite külastuse lõpetas ringkäik koolis, mille viisid läbi 10. klassi õpilane Ilja Truhhanov ja 11.klassi õpilane Katrin Gaitšonok, fotograafiks oli 10. klassi õpilane Anna Igaševa. Täname koostöö eest ka meie kooli inglise keele õpetajat Olga Kolodit ning projektijuhti ja  ajalooõpetajat Riina Otseppa.


20.03.2019 Ласнамяэская гимназия во главе с директором Андреем Канте принимала делегацию из Швеции, 22 директора из школ Стокгольма.

Директор сделал обзор  школы, рассказал о тестах Pisa, о новаторском подходе к обучению и о дигитализации школ. Учащиеся нашей школы Илья Труханов и Катрин Гайчонок провели для директоров экскурсию, а фотографом была ученица 10 класса Анна Игашева.
Благодарим за подготовку и проведение учителя английского языка Ольгу Колоди и руководителя по проектам и учителя истории Рийну Отсепп.