2018/2019. õppeaasta tasemetööd

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena — 14. mai 2019. a;
  • matemaatikas — 21. mai 2019. a;
  • vene keeles (vene õppekeelega koolid)  — 29. mai 2019. a.

 

Tasemetööd