Rahulolu monitooring ning ettepanekute edastamine söökla ja buhveti kohta. Ankeeti võivad täita nii õpetajad kui ka õpilased. Viide on aktiivne kuni 12.10.2019

Мониторинг удовлетворенности и выдвижение предложений по поводу столовой и буфета. Анкету могут заполнить как учителя, так и ученики. Ссылка активна до 12.10.2019

http://www.ankeet.ee/a/xuvico