Lugupeetud koolipere!

Seoses Eesti Vabariigi valitsuse otsusega alates 16.03.2020 viiakse õppetöö  koolides, huvikoolides,  kutsekoolides ja ülikoolides ümber kodu- ja kaugõppele.

Kõik juhised saavad õpilased ja vanemad e-kooli kaudu.

Ringid ja ettevalmistuskool samuti ei tööta.

Materjalid ja ülesanded õppetöö korraldamiseks lisatakse e-kooli alates 16.03 ning edaspidi iga päev vastavalt Lasnamäe Gümnaasiumi õpilaste tunniplaanile.

 

13.03 töötab kool järgmise plaani järgi:

— toimub viis tundi tunniplaani järgi;

— pikapäevarühm töötab.

 

Kell 13.30 toimub õpetajate üldkoosolek kodu- ja kaugõppetöö korraldamise suhtes.

Antud olukorras arvan, et õpilased võivad koju jääda juba 13.03 ning ilma mõjuva põhjuseta kooli mitte tulla.

Kodus viibides peavad kõik õpilased ja kooli töötajad järgima soovitusi seoses uue koroonaviiruse COVID-19 puhanguga ( https://www.terviseamet.ee/ru/COVID-19).

TÖÖKORRALDUSEST ALATES 16.03

Lugupidamisega

Andrei Kante
direktor