Lugupeetud lapsevanemad!
Alates kolmapäevast, 1.aprillist, muutub koolitoidu väljastamise kord Tallinna õpilastele. Selleks, et piirata lähikontakte inimeste vahel, õpilased hakkavad 1 kord nädalas saama toidupakke.
1.aprillil said toidupakid kätte kõik õpilased, kes registreerusid toidupaki saamiseks ajavahemikul 18.03 kuni 31.03.2020 (registreeruda sai kooli kodulehel asuvalt vaba juurdepääsuga lingilt, mis oli kättesaadav alates 18.03.2020 ).
Järgmised toidupakid jagatakse õpilastele 8.aprillil.
Toidupaki saamiseks peavad kõik abivajajad (sealhulgas ka need, kes registreerusid ka ajavahemikul 18.03-31.03) täitma pakutud vormi.
Iga lapse kohta peab täitma eraldi vormi.
Registreerimine on avatud alates 1. aprillist kella 16.00-st kuni 5. aprillini kella 15.00-ni.
Palun jälgige infot nii kooli kodulehel kui ka E-koolis.


Уважаемые родители!
Начиная со среды, 1 апреля, меняется порядок распределения школьных обедов для таллиннских учеников. Для того чтобы ограничить прямые контакты между людьми, школьники раз в неделю будут получать пакеты с продуктами.
1 апреля продуктовые пакеты получили все дети, которые зарегистрировались на получение питания с 18.03.20 до 31.03.20 (регистрация проходила на школьном сайте в открытом доступе с 18.03.20).
Следующий продуктовый набор детям раздадут 8 апреля. Для его получения всем нуждающимся (и тем, кто был зарегистрирован в период с 18.03 до 31.03) необходимо зарегистрироваться по предложенной форме.

На каждого ребенка форма заполняется отдельно.

Регистрация будет открыта с 16.00 час 01.04.20 до 15.00 час 05.04.20.
Следите за информацией на школьном сайте и в E-kool.

 

С вопросами можно обращаться к директору по телефону 6332388 или в Департамент Образования 6404590.