Oluline info

 1. Kooli võõrad (kaasa arvatud vanemad) ei sisene alates 14.09.
 2. 14. 09 on spordipäev. Söökla ei tööta, PPR (pikapäevarühm) ei tööta. Tasulised inglise keele ringid töötavad!

 

 1. Ühepäevasele distantsõppele (iseseisva õppimise päev) minnakse järgmiselt:

15.09- 8.klassid

16.09 — 6.klassid

17.09 — 5.klassid

18.09- 10.-12. klassid

Ülesanded vormistatakse e-koolis.

Kui klass läheb distantõppele üheks päevaks, online-tunde ei viida läbi.

 1. Nädalasele distantsõppele minnakse järgmiselt:
 • 21.09.- 25.09.       5. ja 6.klassid
 • 28.09.- 02.10.       8. ja 9. klassid
 • 05.10.- 09.10.       7. klassid
 • 12.10.- 16.10.       10.- 12. klassid

Kui klassi/klassid lähevad nädalaks distantsõppele, siis toimuvad online-tunnid lähtuvalt eritunniplaanist. Näiteks, 5.-6. klasside tunniplaan on kättesaadav 18.septembril kooli kodulehel.

Online — tunnid hõlmavad 50 % kontaktõppe mahust.

Ülejäänud 50 % ei toimu online- vormis. Nendes tundides antakse distantseid ülesandeid, need fikseeritakse e-koolis ning  märgitakse kodustesse ülesannetesse märkega “E-õpe”.

Distantsõppe ajal  koduseid ülesandeid ei anta.

 1. Õpetajad peavad broneerima kalendris endale online-tunnid ning lisama kutsesse vastava klassi õpilased ja vastava kooliastme õppealajuhataja. Online-tundide läbiviimist kontrollitakse. Need on kohustuslikud.

Haridustehnoloog viib õpetajatele läbi vastava kursuse N 7., 8.tund,kab 405, R 7.tund, kab 231

 1. Kõik tunnid tuleb sisse kanda E- kooli tavalise tunniplaani järgi. 

 

Важная информация

 1. С 14 сентября вход в школу посторонним и родителям запрещён.
 2. 14 сентября состоится спортивный день. Питания в столовой нет, группа продлённого дня не работает. Платный кружок английского языка работает по расписанию!     
 3. На однодневное дистантное обучение уходят следующие ученики:

15.09- 8.классы

16.09 — 6.классы

17.09 — 5.классы

18.09 — 10.-12. классы

Если класс уходит на однодневное дистантное обучение, то в этот день онлайн-уроки не проводятся, а даются дистантные задания.

 1. На недельное дистантное обучение уходят следующие ученики:
 • 21.09.- 25.09.       5. и 6.классы
 • 28.09.- 02.10.       8. и 9. классы
 • 05.10.- 09.10.       7. классы
 • 12.10.- 16.10.       10.- 12. классы

Для классов, которые находятся на недельном дистантном обучении, составляется специальное расписание онлайн-уроков, которые составляют 50% от обычного объёма контактных уроков. Специальное расписание будет доступно Вам для ознакомления за несколько дней до ухода класса на дистантное обучение.Таким образом, специальное расписание онлайн-уроков для 5 — 6 классов будет доступно для просмотра с 18 сентября.

Остальные 50% обучения проходят посредством выполнения дистантных заданий, которые учитель фиксирует в электронном журнале, обозначая их как “Домашнее задание” с пометкой E-õpe.

В дистантный период обучения, помимо дистантных, отдельных домашних заданий не задают.

 1. Учителя вносят себе в Google-календарь время проведения онлайн-уроков в соответствии со специальным расписанием, добавляют в качестве гостей учеников класса и соответствующего завуча. Проведение онлайн-уроков является обязательным и контролируется.

Образовательный технолог проведёт по этой теме обучение для учителей в четверг на 7-8 уроке каб 405, пятница 7 урок каб 231.

 1. В электронный журнал вносятся уроки по обычному расписанию.