Lugupeetud lapsevanemad ja õpilased!

Nädalasele distantsõppele lähevad järgmised klassid:
30.11 — 04.12 — 8.-9. klassid
07.12 — 11.12 — 7. ja 10.-12. klassid
14.12 — 18.12 — 5.-6 .klassid
 
Ühepäevasele distantsõppele lähevad järgmised klassid:
26.11 — 1.-4. klassid, online-tunde ei toimu
07.12 — 1. klassid, online-tunnid toimuvad
08.12 — 3. klassid,  online-tunnid toimuvad
09.12 — 2. klassid,  online-tunnid toimuvad
10.12 — 4. klassid, online-tunnid toimuvad
 
Eriklasside õpilased (V-klassid) õpivad koolis, nemad distantsõppele ei lähe.
 
Lugupidamisega
LG juhtkond
 
Уважаемые родители и ученики!
 
На недельное дистантное обучение уходят следующие учащиеся:
30.11. — 04.12. — 8.- 9. классы
07.12. — 11.12. — 7. и 10.-12. классы
14.12. — 18.12. — 5. — 6. классы
 
На однодневное дистантное обучение уходят следующие учащиеся:
26.11. — 1.- 4. классы дистантное обучение, online- уроки не проводятся
07.12. — 1 .классы, проводятся online- уроки
08.12. — 3.классы, проводятся online- уроки
09.12. — 2 .классы, проводятся online- уроки
10.12. — 4. классы, проводятся online- уроки
Ученики всех малых классов (V-klassid) учатся в школе, не уходят на дистантное обучение.
 
С уважением, администрация школы.