1. Õppevormid

25.01.2021 kontaktõppele naasevad kõik klassid 1. kuni 12.klassini, välja arvatud 9. klassid.

25.01.2021 9.klassidel on iseseisva õppimise päev seoses internetiühenduse puudumisega koolis, antakse distantseid ülesandeid. Hübriid- ega online-tunde ei toimu. 9V  ja 9 õpiabi-   toimub kontaktõpe koolis.

Eesmärgiga ennetada koronaviiruse levikut ning tagada koolis õpilaste hajutatus, läheb kool üle 4-päevasele õppele.

Klassid hakkavad vaheldumisi minema ühepäevasele distantsõppele.

26.01 – distantsõppele lähevad 4.klassid. Viiakse läbi online-tunnid kehtiva tunniplaani järgi;

27.01 — distantsõppele lähevad 5.klassid. Viiakse läbi online-tunnid kehtiva tunniplaani järgi;

28.01 — distantsõppele lähevad 6.klassid. Viiakse läbi online-tunnid kehtiva tunniplaani järgi;

29.01 — distantsõppele lähevad 7.klassid. Viiakse läbi online-tunnid kehtiva tunniplaani järgi;

01.02 — distantsõppele lähevad 8.klassid. Viiakse läbi online-tunnid kehtiva tunniplaani järgi;

Kõikides eriklassides (v-klassid) toimub kontaktõpe.

Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad valdavalt õues. Riietus vastavalt ilmale.

Tähelepanu!

Kooli võivad tulla õpilased ja koolitöötajad:

Kes pole haigestunud COVID -19-sse;

Kes ei oma ülemiste hingamisteede haiguse sümptomeid;

Kes ei ole koronaviirusesse haigestunute lähikontaktsed ning kes ei ole eneseisolatsioonis.

2. Tunniväline töö

Kooli ringid ja pikkapäeva rühmad töötavad.

Kooli ettevalmistamisrühmad ei tööta kuni korralduste muutmiseni, umbes kuni 30.01.

 


1. Формы обучения

25.01.2021 на контактное обучение возвращаются все с 1 по 12 классы, кроме 9-ых классов. 

25.01.2021 у 9-ых классов день самостоятельного обучения. В связи с отсутствием Интернета в школе в этот день учащимся 9-ых классов будут даны дистантные задания. Ни гибридных, ни онлайн-уроков в этот день не состоится. 9V класс и 9 поддерживающая группа (9 abiõpi) учатся контактно в школе. 

Для рассредоточения учащихся в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции школа переходит на 4-ёх дневный формат контактного обучения. Классы будут поочерёдно отправляться на 1 день дистантного обучения:

26.01 на дистантное обучение уходят 4-ые классы, проводятся онлайн-уроки по расписанию;

27.01 на дистантное обучение уходят 5-ые классы, проводятся онлайн-уроки по расписанию;

28.01 на дистантное обучение уходят 6-ые классы, проводятся онлайн-уроки по расписанию;

29.01 на дистантное обучение уходят 7-ые классы, проводятся онлайн-уроки по расписанию;

01.02 на дистантное обучение уходят 8-ые классы, проводятся онлайн-уроки по расписанию.

Все малые (V-klassid) классы учатся контактно в школе.

Уроки физкультуры проводятся преимущественно на улице. Форма на уроках физкультуры должна соответствовать погодным условиям. 

Внимание!

В школу могут приходить учащиеся и работники, которые:

Не болеют коронавирусной инфекцией;

Не имеют симптомов острых респираторных заболеваний;

Не являются близко контактировавшими с заболевшими короновирусной инфекцией и не находятся на самоизоляции.

2. Внеклассная работа

Школьные кружки и группа продленного дня работают.

Кружки подготовки к школе не работают до отмены распоряжения ориентировочно до 30.01.