Alates 01.07.2021 kool on kollektiivpuhkusel.
Kooli kantselei on kinni.
Avatud on spordiväljak.